ONS HACCP DRIESTAPPENPLAN

Bijl zet een voedselveiligheidsysteem op in drie stappen:

Stap 1.

Nulmeting. Vastgesteld wordt of:

 • uw bedrijf voldoet aan de basishygiëne voorwaarden
 • uw bedrijf geschikt is voor het toepassen van een hygiënecode
 • een bedrijfspecifiek HACCP systeem* toegepast dient te worden
  (*dit kan ook een BRC systeem of een ander voedselveiligheidsysteem zijn).

Stap 2a.

In geval een HACCP systeem noodzakelijk is:

 • U ontvangt van ons een checklist en een plan van aanpak voor het voldoen aan de basishygiëne voorwaarden
 • Wij voeren samen met u een risicoanalyse uit en bepaalt met u de maatregelen om voedselveiligheid te beheersen
 • Wij zetten het HACCP handboek op
 • U beoordeelt samen met ons het HACCP handboek
 • Wij passen indien nodig het HACCP handboek aan
 • U ontvangt de definitieve versie van het HACCP handboek

Stap 2b.

Ingeval uw bedrijf kan volstaan met de hygiënecode:

 • U ontvangt van ons een checklist en een plan van aanpak voor het voldoen aan de basishygiëne voorwaarden
 • Wij zetten het handboek op
 • U beoordeelt samen met ons het HACCP handboek.

Stel veiligheid voorop

Maak gebruik van de expertise van Bijl Opleiding en Advies

KLANTEN