ONS HACCP DRIESTAPPENPLAN

Bij Bijl Opleiding & Advies doorlopen wij het opzetten van een voedselveiligheidsysteem in drie stappen:

Stap 1.

Nulmeting. Vastgesteld wordt of:

 • uw bedrijf voldoet aan de basishygiëne voorwaarden
 • uw bedrijf geschikt is voor het toepassen van een hygiënecode
 • een bedrijfspecifiek HACCP systeem* toegepast dient te worden
  (*dit kan ook een BRC systeem of een ander voedselveiligheidsysteem zijn).

Stap 2a.

In geval een HACCP systeem noodzakelijk is:

 • U ontvangt van ons een checklist en een plan van aanpak voor het voldoen aan de basishygiëne voorwaarden
 • Wij voeren samen met u een risicoanalyse uit en bepaalt met u de maatregelen om voedselveiligheid te beheersen
 • Wij zetten het HACCP handboek op
 • U beoordeelt samen met ons het HACCP handboek
 • Wij passen indien nodig het HACCP handboek aan
 • U ontvangt de definitieve versie van het HACCP handboek

Stap 2b.

Ingeval uw bedrijf kan volstaan met de hygiënecode:

 • U ontvangt van ons een checklist en een plan van aanpak voor het voldoen aan de basishygiëne voorwaarden
 • Wij zetten het handboek op
 • U beoordeelt samen met ons het HACCP handboek.

Dankzij deze methode is het eindresultaat een maatwerk HACCP systeem, volledig afgestemd op uw organisatie.

Stel veiligheid voorop

Maak gebruik van de expertise van Bijl Opleiding en Advies

KLANTEN