DIDACTISCHE ONDERBOUWING E-LEARNING VCA

Uitgangspunten van het e-learning VCA programma

 1. Doelgericht;het verkrijgen van kennis m.b.t. veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen om veilig te werken en het VCA diploma te behalen.
 2. Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk programma, gebruikmakend van (luister)tekst, foto’s, video’s en interactieve vragen. Tevens de mogelijkheid tot het toevoegen en opslaan van aantekeningen.
 3. Continue verbetering en aanpassing van de e-learning B-VCA; wij spelen in op het beleid van de opdrachtgever en de behoefte van de gebruiker.

1. Gebruiksdoel

De interactieve VCA cursus biedt de benodigde basis en voorbereiding voor het behalen van het VCA diploma. Tevens kan de e-learning dienen als voorbereiding op een klassikale opleiding.

2. Opzet van de e-learning VCA

Bij de opzet van de e-learning is gestreefd naar een gebruikersvriendelijk, functioneel en doelmatig programma. De tekst is ingedeeld in overzichtelijke en duidelijk gemarkeerde blokken. De lay-out oogt rustig door de wijze van opzet en kleurgebruik. De gebruiker heeft tijdens de e-learning voortdurend overzicht door de inhoudsopgavebalk links. De gebruiker ziet in een oogopslag hoe te starten en te navigeren tussen de hoofdstukken en oefenvragen. Het programma biedt een zoekfunctie en mogelijkheid tot gesproken tekst.

3. Hoe werkt de VCA e-learning?

De e-learning bestaat uit

 1. tekst met notitiefunctie;
 2. illustraties, foto’s en films;
 3. oefenopgaven na ieder hoofdstuk;
 4. een interactief proefexamen.

Tekst
De tekst is gebaseerd op de laatste VCA toets- en eindtermen en wordt kort en bondig en op overzichtelijke wijze weergegeven. De deelnemer kan indien gewenst de tekst voor laten lezen. Vragen en belangrijke aandachtspunten kan de deelnemer bij elk onderwerp noteren en opslaan. Bij het aanklikken van eigen gemaakte notities komt men automatische terug bij de tekst van het betreffende hoofdstuk.

Illustraties, foto en video
In de e-learning wordt veelvuldig gebruik gemaakt van afbeeldingen, films en foto’s ter ondersteuning van de informatie, het bieden van context en het inzichtelijk maken van praktijksituaties.

Oefenopgaven
Na elk hoofdstuk maakt de gebruiker een aantal meerkeuze oefenopgaven. De vragen zijn zowel gericht op toetsen van kennis als toepassing. Leereffect wordt gecreëerd doordat de deelnemer na het maken van de vraag direct ziet of de vraag juist is beantwoord.

Proefexamen
Het VCA examen biedt toepassingsvragen. Deelnemers dienen de geleerde kennis toe te kunnen passen in praktijksituaties. De deelnemer dient verschillende onderwerpen uit de lesstof gecombineerd toe te passen.

Als alle hoofdstukvragen zijn gemaakt maakt de kandidaat het proefexamen. Dit proefexamen bevat 40 examenopgaven voor B-VCA en 70 examenopgaven voor VOL-VCA, en is v.w.b. inhoud en wijze van vraagstelling representatief voor het echte examen. Na het maken van het proefexamen zien de deelnemers direct de uitslag.

4. Kwaliteit en continue verbetering

Het huidige e-learning programma wordt nu aangeboden in een standaard format gekenmerkt door overzichtelijkheid en het gebruiksgemak. Onze kracht zit in flexibiliteit. Dat wil zeggen dat wij, op basis van uw specifieke wensen en naar aanleiding van evaluaties, aanpassingen kunnen doen met betrekking tot inhoud.

Elke deelnemer ontvangt na het afronden een evaluatie per E-mail toegestuurd. Deze evaluatie biedt belangrijke input voor ons ten aanzien van het continue verbeterproces. Deze evaluatie gaat o.a. over:

 1. Didactiek: gehanteerde werkvormen, het gebruik van media, de vragen, …
 2. Gebruiksvriendelijkheid: Look en feel, wijze van navigatie, …
 3. Inhoud: Aansluiting op de praktijk, voldoende voorbereiding op het examen, …
 4. Positieve opmerkingen: commentaar
 5. Verbeterpunten: commentaar

5. LTI (alleen voor scholen en grote organisaties)

Door middel van een LTI koppeling kan er rechtstreeks een koppeling gemaakt worden vanuit uw eigen LMS (=Leer Management Systeem) (bijvoorbeeld Moodle) met ons e-learning systeem.

Kandidaten melden zich aan via uw LMS waarna zij via een link in ons e-learning systeem terechtkomen.